Gården

Hej och välkommen till Trappnäs!

Vårt efternamn är Haggren och vi bor här på Trappnäs. Rolf och Diana har haft ett lantbruk med en mjölkkobesättning av fjällkor, som Rolf tog över från sin far John-Erik och sin mor Märtha. Nu har gården fått en ny inriktning mot växthus och frilandsodling i och med att sonen Jonas och hans fru Linnea tog över gården.

På bilden ser du en fin vy ifrån vår hustak i 360 grader:Här kommer snart länkar till "Historia om bygdens befolkning från 1410 till slutet av 1900" och "Min Släkt" eller "Släktet Hagren/Haggren". Nu finns även information om "Norska släkten Trapness".