Stöd från EU

Vi har fått pengar från EUs landsbygdsprogrammet för investeringar vi har gjort i företaget.

De investeringar vi gjort med stöd är följande:
Byggnation av Växthus 1. Klar 2017.
Energiduk till växthus 1. För att få ner energikostnaden drastiskt så investerade vi i en energiduk. Klar 2017.
Byggnation av Växthus 2. Klar 2019.


EU Logga