TRAPPNÄS befolkning 1400-1600

1410                     Biermod                                             Biermod i Trappanes nämnt i skinnbrev från 1410 som garantist för drottning Margaretes gjeldsbrev till ärkebiskopen Uppsala

1437 11/6             Anders                                              Anders i Trappanäs ,fastställande av fiskerätten i lillsjön
1530                     Martin o Anna                                    Martin o Anna i Trappanäs nemnt som vittnen i skiftesak
1545                     Karl                                                    Karl i Trappanäs nämnt i (Diplomatarium Norvegium)
omnämnt även år 1546,1552,1555,1564,1566,1567,
1568 som Karl Andersson, och 1571.
1564                     Siword                                              1566 som Siull. 1568 som Siul, Siwerdh Mortenson,
Siurd. 1571 som Siurd.
1564                     Jöns                                                  1566. 1568 som Jens Olson. 1570 som Jöens. 1571 som Jöns.
1564                     Niels                                                  1566 som Nils. (Möjligen Ifellnäs)
1567                     Per                                                     Bror till Siul är i Nörge
1568                     Anders Karlsson
1613                     Peder Anderssenn                            Räfsten med Jämtarna 1613 + Blad ur Frösö Historia sid 94
Morten Siworssenn                          Räfsten med Jämtarna 1613
Ragnild Siwortzdatter                       Räfsten med Jämtarna 1613
Haldwor Joenssenn                          Räfsten med Jämtarna 1613
Törris Carlsson                                 Räfsten med Jämtarna 1613
1616                     Mårten Jönsson                                Född 1616         (Min Mors stamfar, se Trappnäs 2)
1621                     Thor                                                   Gamle mannen Thor i Trappnäs vittnar om Zeborg Björnsdotter
Zeborg Björnsdotters gåva till kyrkan om Grimsveds ängslätter.
1627                     Kirsten Jönsdotter                             Född 1627
1636                     Halwfar Jönsson Död 1712 74 år       (MinFars stamfar, se Trappnäs 3)
1636                     Gertrud Jonsdotter                            nämns vid Vårtinget den 19 mars 1636 sid 56                    Hallen-Marby sockens historia
1688                     Erik Cristian Jonsson                         Överlåter sitt hemman till brorson Erik Mårtenson

Karta 1698

A= Trappnäs 1 (Kronobostället), B= Trappnäs 2, C= Trappnäs 3, D= Iffelnäs

A= Trappnäs 1 (Kronobostället), B= Trappnäs 2, C= Trappnäs 3, D= Iffelnäs